ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញច្រើនពីគេហទំព័ររបស់យើង 

សួស្តីវេជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ វគ្គសិក្សាជាច្រើន ពីគេហទំព័ររបស់យើងយើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ ការបញ្ចុះតម្លៃ

សម្រាប់​ព​ត៌​មាន​បន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងតាម Telegram ឬ WhatsApp ឬប្រើធាតុក្រាហ្វិកជជែកកំសាន្តនៅជ្រុងខាងក្រោមនៃវេបសាយ


ការគាំទ្រនៅក្នុង Telegram៖
https://t.me/MedBoard_Admin


📲 ជំនួយអ៊ីមែល៖
Medicalvideostore@gmail.com

វគ្គសិក្សាលក់ដាច់បំផុត

វគ្គសិក្សាថ្មីៈ

លក់

មិនអាចប្រើបាន

លក់​ហើយ